TRENINGSFILM / TRAINING FILM

Watch in HD

For english, scroll down!

Jeg har trent styrketrening regelmessig i ca 7 år, og har variert litt med program og fokus. Jeg trente en lang periode tyngre styrke (6-8 rep), 2-3 ganger i uka. I det siste har jeg trent mer «fritt» og tar ting litt på sparket, alt etter hvor jeg er, og hvor mye tid og energi jeg har til overs. Kombinerer dette med løping (intervall og langkjør) og yoga i løpet av uka. Nå liker jeg å ha 1-2 korte, effektive økter i uka, med utholdende styrke. Jeg velger ut 4-6 øvelser som jeg kan utføre med lite utstyr og lite plass. På hver øvelse kjører jeg 15-20 repetisjoner, uten pause mellom øvelsene. Etter en runde har jeg en pause på 1-2 minutter, før jeg repeterer akkurat samme runde om igjen. Jeg kjører som regel 3-6 runder.

Program 1 er et eksempel:

 • Øvelse 1: 15-20 rep
 • Øvelse 2: 15 rep
 • Øvelse 3: 15-20 rep
 • Øvelse 4: 20 rep
 • Kjør øvelsene fortløpende uten pause
 • Ta 1-2 min pause etter en runde
 • Gjenta 3-6 runder alt etter hvor mange du klarer
 • Tilpass etter ditt utgangspunkt. Hvis du f.eks. vil ha det lettere; bruk lette eller ingen vekter, og gjenta 3 runder. Hvis du vil ha det tyngre, bruk tyngre vekter, og gjenta 6 runder.

Jeg skal love deg at du blir sliten, det er gøy, du kan gjøre det sammen med fler, ute eller inne, på treningssenter eller hjemme (så lenge du har ball og en eller annen form for vekt). Jeg kommer med flere program etter hvert, også noen uten utstyr!

All treningsinspirasjon er gjort i samarbeid med personlig trener Chris Andre Bernardino!

GOD TRENING 🙂


 English

I`ve been training strength training regularly for about 7 years, and have varied with programs and focus. I trained a long period of heavier weightlifting (6-8 rep), 2-3 times a week. Lately I have trained more «free», depending on where I am and how much time and energy I have. I combind this with running (interval and long run) and yoga during the week. Now I like to have 1-2 short, effective workouts each week, with enduring strength. I choose 4-6 exercises that I can perform with little equipment and little space. I do each exercise 15 to 20 repetitions without break between. After one round I have a break of 1-2 minutes, and then I repeat exactly the same round again. I normally do 3-6 rounds.

 Program 1 is one example:
 • Exercise 1: 15-20 rep
 • Exercise 2: 15 rep
 •  Exercise 3: 15-20 rep
 • Exercise 4: 20 rep 
 • Do the exercises consecutively without paus
 • Take 1-2 min break after one round
 • Repeat 3-6 times depending on how many you can do
 • Adjust to your level. For example, for easier; use light or no weights and repeat 3 rounds. For the heavier, use heavier weights and repeat 6 rounds.
 
I promise you that you get tired, it’s fun, you can do it together with someone, indoor or outdoor, in the gym or at home (as long as you have a ball and some weight). I will post more programs eventually, some without equipment as well.

 

All training inspiration is done in collaboration with personal trainer Chris André Bernardino!

 

GOOD TRAINING 🙂

1 kommentar

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *