MIN UTDANNING / MY EDUCATION

Jeg fikk spørsmål om hvor jeg har tatt min utdanning, og her er svaret:

For english, scroll down

 

volley

Steinkjer VGS:

Idrettsfag – toppidrett, volleyball

Bali

Gateway College, Bali:

Idrettsfag 1

Universitetet i Stavanger:

Mat og helse

Atlantis medisinske høgskole:

Bachelorgrad i ernæringsfysiologi 

11304036_10206012075895389_1597023657_n

Tunsberg medisinske skole:

Kostveileder

Optimal trening og ernæring 1

Ernæringsterapi 

Klinikkdrift 

Tunsberg er absolutt den skolen jeg har fått mest inspirasjon og utbytte av, både teoretisk og praktisk! Fantastisk flinke lærere og forelesere, og et godt klassemiljø! Det var veldig praktisk rettet, så i tillegg til et utrolig spennende og oppdatert pensum, fikk vi mye øving og gode verktøy for både terapeutrollen, matlaging, planlegging, næringsberegning osv.

Det er såklart også fint å ha ernæringsfysiologien i bunn, med bl.a. anatomi,  fysiologi, sykdomslære, kjemi og statistikk.

 Kanskje tar jeg mer utdanning og kurs etter hvert, jeg vurderer både «Optimal trening og ernæring del 2», personlig trener, eller kanskje en mastergrad. Akkurat nå er det bare veldig godt å endelig ha en liten studiepause, da det har gått i ett siden jeg startet på skolen. Jeg vil heller nå fokusere på å få mer pratisk erfaring.


ENGLISH

I got a question about where I’ve taken my education, and here is the answer:

Steinkjer VGS

Sport – volleyball 

Gateway College, Bali:

Sport

University of  Stavanger:

Food and health 

Atlantis medical school:

Bachelor degree in nutrition physiology

Tunsberg medisinske skole:

Nutrition supervisor

Optimal training and nutrition 1 

Nutrition therapy 

Clinic work

Tunsberg is definitly  the school I got the most inspiration and learned the most from,  both theoretical and practical! Great teachers and lecturers, and a great class. It was a lot practical, as well as an incredibly exciting and updated curriculum, we got a lot of practice and good tools for both therapist role, cooking, planning, nutrient calculation etc.

It is of course also nice to have the nutrition physiology as a base, with anatomy, physiology, pathology, chemistry, and statistics.

Maybe I’ll take more education and courses soon. I´m think a bit of both «Optimal training and nutrition part 2», personal trainer, or perhaps a master’s degree. But right now it’s just really nice to finally have a study break, since I didn´t have a break yet since I started school. I would rather now focus on getting more practical experience.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *