Mitt viktigste triks for å bli kvitt julesøtsuget // How I get rid of the sweet tooth

Detox og en ny, sunn start er liksom greia om dagen… mens Luca og jeg sitter å ser film og drikk rødvin (i går kveld). Hehe ups. Jeg er enig at det er viktig å utnytte ny motivasjon for det den er verdt, så dere som er i gang.. kjør på! Men jeg er liksom aldri så gira på å gå så drastisk til verks jeg. Holder det heller på en fin balanse året gjennom, jevnt med trening (mer eller mindre etter motivasjon, lyst og tid), sunn mat i hverdagen, og ekstra kos når jeg har lyst på. Men når det sklir ut litt ekstra, for det gjør det jo innimellom, jul eller ikke… så har jeg et triks jeg alltid går tilbake til, og som aldri svikter meg. 

Jeg har det absolutt best med fett og proteiner, så julematen er bare helt gull synes jeg, og absolutt ikke noe jeg får dårlig samvittighet for eller føler jeg må detoxe for når jula er over. Vi hadde faktisk ribberester senest i går… og ja, fortsatt like godt 😉 Men så klart, jeg craver jo også salater og litt lettere mat etter mye julemat, og derfor blir det helt naturlig endringer i kostholdet en periode.

Det som setter meg mest ut av spill i jula (og ferier generelt), er økt inntak av sukker, karbohydrater og generelt småspising/kjedespising. Og akkurat som det skal være (synes jeg), har det blitt litt ekstra av det denne jula også, med god samvittighet. Dette merkes så klart nå på nyåret, at selv om man vil tilbake til hverdagen med gode, sunne vaner, henger søtsuget og småspisingen i en stund.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

For meg funker det ikke med kun salater, lette smoothies og juicer… jeg trenger noe som rett og slett dreper blodsukret! Og det mine damer og herrer… er FETT. Det er det ENESTE som funker.. for MEG. 

Så det jeg gjør da er rett og slett å starte dagen men bare fett, og litt proteiner. Når på dagen dette er er ikke så nøye; tidlig frokost, sen frokost, lunsj.. whatever, jeg spiser når jeg er sulten, og venter hvis jeg ikke er sulten. Men når jeg blir sulten, er det fett som er fokuset, og eksempel på hva det kan være er:

 • Bulletproof kaffe
 • Lavkarbo frøknekkebrød med smør og fettrikt pålegg som avokado, kjøttpålegg eller fiskepålegg
 • En stor kopp kraft
 • Avokado med havsalt og sitron (her er det godt med rømme/creme fraice til om du tåler det), og en neve valnøtter
 • En omelett av egg, smør og tomat
 • En smoothie av bær, kokosmelk, proteinpulver, og evt. noe supermat (chlorella etc.)
 • Chiapudding med nøtter og bær
 • Grøt av mandelmel, kokosmelk og smør
 • Tynne kikertpannekaker med godt med smør og fettrikt pålegg
 • Supper med kraft og kokosmelk i
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fortsettelsen varierer litt etter hvor i ubalanse jeg er. Sånn som nå etter jul der jeg stadig lurer på hvor det ble av Twistskåla (I know, jeg tåler jo ikke melk, noe som gjør ting ENDA verre)… fortsetter jeg med denne «fettfasten» utover dagen, neste dag, og helt til jeg føler jeg har kontroll igjen. Til middag velger jeg kjøtt, fisk, sauser, oljer, smør, salater og noe grønnsaker, og lar potet, ris, pasta og rotgrønnsaker være. Og til kvelds blir det noe det samme som til frokost/lunsj.

Som regel tar det bare 2-3 dager før jeg kjenner at jeg er back on track. Hvordan jeg kjenner det? Jeg har ikke søtsug eller craver mat og jeg blir ikke bråsulten. Det kan gå mange timer mellom måltider uten at jeg tenker noe særlig på det. Jeg er også mer våken, konsentrert og effektiv. Jeg elsker denne følelsen. Noen ganger kan jeg gå en uke eller mer sånn også, men som regel kommer det gradvis mer og mer karbohydrater inn, alt etter hva som skjer ellers i hverdagen. Som oftest kommer da disse karbohydratene inn til middag, etter trening og/eller til kvelds.

Denne «prosedyren» gjør jeg titt og ofte, når jeg har behov for det. Det rett og slett gjør at du får kontroll på blodsukret igjen, og kroppen tvinges etter hvert til å forbrenne fettet som er lagret på kroppen, i stedet for maten vi hele tiden stapper i oss. Det hadde så klart vært litt digg å følge et sånt lavkarbo/LCHF-prinsipp året rundt, men jeg bare… er så alt for glad i karbs, livet og mat generelt til å gøre det 😉 I tillegg er ikke dette alltid det beste for alle, særlig ikke for oss kvinner og våre hormoner, så litt variasjon, lytte til kroppen og å styre det litt etter egne behov tror jeg er lurt.

Noen som kjører litt samme greia? Eller er gira på å teste? Eller har andre gode måter å løse det på?

Åååh ja forresten, snapper forresten for KOSTHOLDSDAMENE i dag, så add add!

FB Maren Aasen     IG maren_aasen    Snapchat mareneaa    YouTube Maren Aasen    Hjemmeside marenaasen.no


Detox and a new, healthy start is apparently the thing these days… while Luca and I are sitting watching movies and drinking red wine. Hehe ups. I agree that it´s important to exploit this new motivation for what it is worth, so please, go for it! But I’m never so excited about going so drastic in actions. I´ll rather keep it in a fine balance throughout the year, even with training and healthy food, and some extra snacks when I feel like it. But when it´s kind of gets out of control, like it does occasionally, Christmas or not … I have a trick I always go back to, and that never fails me.

I feel absolute best with fats and proteins, so Christmas food is just perfect, and It´s certainly not something that I feel bad for or feel I need a detox for when Christmas is over.  But of course, I crave more salads and some lighter foods after a while, and therefore it´s just natural with some dietary changes for a period.

But what messes me up the most is the increased intake of sugar, carbohydrates and generally snacking. Even when I feel to return to the everyday life with good, healthy habits, the sweet tooth and snacking hangs over me for a while.

For me it not not work with eating only salads, light smoothies and juices … I need something that simply kills the bloodsugar. And that is, ladies and gentlemen… FAT. It is the ONLY think that works .. for ME.

So what I do is simply to start the day only with fat, and some proteins. What time it is is not importante; early breakfast, late breakfast, lunch .. whatever, I eat when I’m hungry and waiting if I’m not hungry. But when I get hungry, it´s fats that are the focus, and example of what it can be is:

 • Bulletproof coffee
 • Low carb crispbread of seeds with butter and high-fat toppings like avocado, meats or fish
 • A large cup of bone broth
 • Avocado with sea salt and lemon (sour cream / creme fraice is also nice here if you can tolerate that), and a handful of walnuts
 • An omelet of eggs, butter, tomato, salt and pepper
 • A smoothie with berries, coconut milk, protein powder and some superfoods (chlorella etc.)
 • Chiapudding with nuts and berries
 • Porridge of almond flour, coconut milk and butter
 • Thin chickpeas pancakes with of butter and fat topping 
 • Soups of bone broth and coconut milk 

Like now after Christmas I continue with this «fat fast» throughout the day, the next day, and until I feel I have control again. For dinner, I choose meat, fish, sauces, oils, butter, salads and some vegetables, and avoide potato, rice, pasta, root vegetables and fruits. And for evening snack is something like breakfast / lunch.

Normally it takes only 2-3 days before I feel that I’m back on track again. How I feel that? I do not crave sweets or crave food. It can go many hours between meals without thinking much of it. I’m also more alert, focused and effective. I love this feeling. Sometimes I go a week or more like that too, but usually carbs gradually comes more and more into the diet, depending on what else is happening in life. Most often I add in these carbohydrates  for dinner, after training and / or in the eveing. 

This «procedure» I do now and then when I feel I need it. Simply cause it makes me in control of the bloodsugar,  and the body is eventually forced to burn fat stored in the body, rather than the food we are constantly eating. It would ofc be nice to follow this kind of low-carbon / LCHF principle all year, but I just… love carbs, life and food in general too much for that 😉 It´s also not always the best to do for many months and years for everyone, especially not for us women and our hormones, so I think it´s smart to vary a little, listen to your body and to adjust it after your needs. 

Someone who does the same? Or are excited about testing? Or have any other good ways to solve the sweet tooth problem? 

2 kommentarer

 1. […] du, jeg har trua! ? Om du fortsatt føler du at du er heeelt ute og kjører kan du jo se om DETTE […]

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *