MUST-HAVES FOR LØPING I VARMEN // MUST-HAVES WHEN RUNNING IN THE HEAT

Inneholder sponsede produkter

Noe av det beste jeg vet på ferie (til vanlig og da i grunn, men ekstra digg på ferie) er å stå opp tidlig, drikke et glass sitronvann og en kopp kaffe (gjerne med kokosolje i), også ta en tidlig løpetur.  Et par joggesko er jo i grunn nok til å komme seg ut, men jeg har et par ekstra ting jeg alltid tar med meg, som gjør løpeturen min enda litt bedre.

I Portugal forrige uke

De tre første punktene er viktig når jeg skal løpe i sola, enten det er på ferie eller hjemme.

Solbriller
De må både være lette og sitte godt. De på bildet har jeg fått såå mange spørsmål om på snapchat de siste dagene, om hvilet merke det er. Og da er det jo litt morsomt at de fant Luca på en matbutikk på skøyen til 120kr. Perfekt til løping siden de er både lette og sitter som støpt.

Solkrem 
Har stort sett alltid på solkrem i ansiktet. Har blitt enda mer nøye på det de siste årene. (Prøver å unngå undøvendige solrynker da veitu). Jeg elsker jo DMK-produktene som jeg har skrevet om før HER, og digger virkelig solkremen deres (adlink). Den trekker seg raskt inn i huden og føles ut som en lett dagkrem uten og være  våt og klissete.

Caps
Synes også det er deilig med caps for å holde solsteiken borte fra hodet og ansiktet. Den på bildet er fra H&M og er også lett og sitter godt.

Gode klær og sko
..sier seg vell kanskje selv, men må jo nevnes. Om det er varmt nok liker jeg helst bare å ha tights eller en lett shorts og sports-bh + evt. en singlett. Men en lett vindjakke er alltid med i kofferten, i tillegg til gode løpesko. Jeg kjøpte de på bildet nedenfor i Dubai tidligere i år, etter anbefaling fra en løpeglad venninne. Merket er Saucony, og de er såå myke og lette å ha på. Litt mindre demping enn jeg er vant til fra mine tidligere favoritter; Adidas Boost (som jeg fortsatt digger), men ble fort vant til det.

Pulsklokke
Er med så klart! MYE mer motiverende å løpe med enn uten. Sjekk mine favoritter HER

Musikk
iPhonen med spotify og løpespilleliste er også alltid med. Haater å løpe uten musikk! Spilleliste HER. 

Også til det som var hovedpoenget med innlegget, nemlig;

VANN!

Skal jeg bare på en halvtimes tur trenger jeg ikke vann, men skal jeg på en lengre tur er det fint å ha med, just in case. Plutselig blir turen både varmere og lengre enn planlagt. Det kan også av og til være litt vanskelig å kjenne på forhånd hvordan væslebalansen er. Har jeg drukket nok dagen før trenger jeg ikke vann på ei mil en gang, men andre ganger blir jeg drittørst nesten med en gang. Men så hater jeg (mye hat i dag… haha, men det er jo så kjipt når småting skal ødelegge fokuset på noe som utelukkende kunne blitt en deeeilig tur)… jeg hater altå å løpe med greier som hopper og rister (flask med må pupper..). Jeg har derfor aldri orket å løpe med noe belte. Har faktisk heller tatt en liten flaske i hånda.

Så da var det veldig digg å få lov å prøve løpebeltet til FlipBelt. Har brukt det nå noen måneder, og det sitter som et skudd! Det er små lommer hele veien, noen med glidelås, og noen som passer til flaskene som er med. Fikk men en litt større flaske, og to små. Jeg trenger ikke mye vann på tur, så det passer utmerket. Bare noen små slurker her og der. Den sitter godt rundt hofta uten å hoppe opp og ned, og jeg kan ha både mobil, penger, nøkler og flaske inni om jeg vil, uten at det blir ubehagelig. (Siste tur i Portugal hadde jeg til og med GoPro´en, men den var selfølgelig batteritom. Arrrrrg så mye greier å huske å lade til en hver tid!!)

Løpebelte med flaske fra FlipBelt (sponset produkt)

Yaaaah håper du fikk noen tips der, det er jo snart sommeeeer (skriver hun mens det SNØR ute) og ferietiiiid! Kommer noe mer løpegreier på bloggen veldig snart! Og mer om løpsteknikk HER. 

FB Maren Aasen     IG maren_aasen    Snapchat mareneaa    YouTube Maren Aasen    Surf Kombucha 


On holiday (or a normal day too ofc, but even better on vacation) is to get up early, drink a glass of lemonwater and a cup of coffee (preferably with coconut oil), and then go for an early run. A pair of sneakers is enough to get out, but I have a few extra things I always take with me, which makes my run even better. The first three points are important when I’m running in the sun, whether on holiday or at home.

Sunglasses
They must both be light and sit tight

Sunscreen
Always have sunscreen on the face. Have become even more careful about it in the recent years. (Trying to avoid unnecessary sun wrinkles you know). I love the DMK products that I have written before HERE, and really love this sunblock. It goes quickly into the skin and feels like a light day cream without being wet and sticky.

Caps
To keep the sunshine away from the head and face. The one in the picture is from H&M and it´s also easy and sit tight. 

Good clothes and shoes
 If it’s hot, I’d rather just have tights or a light shorts and sports bra + maybe a singlet. But a light wind jacket is always included in the suitcase, as well as good running shoes. I bought those in the picture in Dubai earlier this year, on the recommendation from a running loving friend. The brand is Saucony, and they are so soft and light to wear. Slightly less support than I am used to from my previous favorites; Adidas Boost (wich I still love), but I quickly became used to it.

Sport watch
SO much more motivating to run with than without. Check my favorites HERE (sorry only Norwegian, but check polars´ webpage. My favourite for running is V800, and A360 for everyday life). 

Music
The iPhone with Spotify and a running list is also always included. I hate to run without music! My training list is HERE. 

Also to what was the main point of the post;

WATER!

If I only do a 30 min trip, I do not need water, but if I’m on a longer trip, it’s nice to bring, just in case. Suddenly the trip is both warmer and longer than planned. It may sometimes be a little difficult to know in advance how the water balance is. If I have drunk enough the day before, I do not need water for 10k, but then other times I can get thirsty almost straight away. But I hate (a lot of hate today … haha, but it’s so unnecessary when small things are going to destroy the focus of something that could be an awesome run) … So I hate to run with stuff jumping and shaking (luckely I have small boobs, haha). I have therefore never been able to run with a waterbelt. I´ve actually rather taken a small bottle in hand.

So then it was perfect that I got to test out the running belt for FlipBelt. Have used it now a few months and it’s fits perfevt! There are small pockets all the way, some with zipper and some that fit the bottles that are included. Got one bigger bottle and two small ones. I do not need a lot of water on my trip, so it’s more than enought. It sits well around the hip without jumping up and down, and I can have both the mobile, money, keys and the bottle inside if I want, without it becoming uncomfortable. (Last run of Portugal I even had the GoPro, but it was of course no more battery. Arrrrrgg so much stuff to remember to charge at any time !!)

Hope you got some tips when we go in to summer, running and holiday time! And more about running technique HERE. 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *