What about the meat, girls?

Jeg var på sjekk hos jordmor i dag, og hun så på blodprøvene mine og ble imponert over hvor gode jernlager jeg hadde. «Det er veldig uvanlig å se blant gravide» sa hun. Og da ble jo jeg litt forundret. Jeg tar jo ingen jerntilskudd, men jeg spiser bra med kjøtt, lever(postei), egg og annen animalsk mat. Det gjør jeg bevisst, både fordi jeg vet dette er veldig næringsrik og næringstett mat, men også fordi det er mat som jeg føler meg aller best av.

Og etterpå tenkte jeg at det er så utrolig synd, at dette er unormalt, særlig da blant gravide (og de som ammer), da dette er tiden vi bør være ekstra obs på å få i oss nok av visse næringsstoffer. Det er ikke bare oss selv vi skal bygge opp, men vi bygger faktisk enda et menneske.

Grønt, plantebasert, kjøttfritt og vegansk er trendy for tiden. De som promoterer det hylles og heies frem. Unge jenter skryter av at de ikke spiser kjøtt, har blitt vegeterianere eller veganere, akkurat som det er det beste du kan oppnå her i verden. Uten egentlig å ha peiling på hvordan de skal sette sammen kostholdet for å opprettoholde bra nok næringsstatus.

Influencere gjør det samme, promoterer kjøttfritt, vegansk og plantebasert, sier at det er det beste for alle, uten å tenke på alle de unge jentene de påvirker, som uten å tenke seg om hopper etter å kutter kjøtt og animalsk, uten å vite hva de holder på med.

Også blir det mer og mer vanlig med angst, depresjoner, søvnproblemer, utbrenthet og lite energi. Jeg sier ikke at det er utelukkende på grunn av det over. Men vi vet jo hvor viktig næringsstoffer som vitamin A, D og E, omega-3, jern og andre mineraler er for det mentale og for å ha energi.

Og ikke missforstå meg, jeg sier IKKE at du ikke kan få i deg nok av dette uten å spise kjøtt og animalsk, for det finnes flinke og bevisste veganere og vegeterianere også som sikkert helt fint klarer det, som passer på både kostholdet og blodprøvene sine. Og jeg synes det er en bra trend med mere fokus på plantebasert og hvor kjøttet og maten kommer fra. Jeg synes det er mange kjempeflinke profiler som inspirere på en bra måte, som inspirere meg, og som må fortsette med dette! 

Men jeg blir trist og frustrert over at det uhemmet pøses ut med vegnask og plantebasert i SoMe, at det hylles og heies frem, at kjøtt har blitt skammen, at at animalsk mat kuttes ut fra kostholdet uten at folk egentlig peiling på hva de driver med. Jenter og kvinner, som menstuerer, blir gravide, lager nye mennesker og går gjennom de tøffeste årene kroppen har kjent på…

Det er det jeg blir frustrert over. Og det snakkes ikke så mye om for tiden, for det er en upopulær mening det.


I was at the midwife’s for a check today, and she looked to see my blood tests and was impressed with how great my iron levels was. «It is very unusual to see among pregnant women,» she said. I was a little surprised. I do not take any iron supplements, but I eat meat, liver, eggs and other animal foods. I do this consciously, both because I know this is very nutritious and nutrient-dense food, but also because it is food that my body feels the best with.

And afterwards I thought this was just sad, that this is abnormal, especially among pregnant women (and those who are breastfeeding), as this is the time we should be extra careful to get in enough of certain nutrients. It’s not just ourselves we are going to build up, but we are actually building another human being.

Green lifestyle, plant-based, meat-free and vegan are trendy these days. Those who promote it are hailed and cheered on. Young girls brag about that they do not eat meat, have become vegetarians or vegans, just like this is the best you can achieve in life. Without really having a clue how to put together the diet to maintain good enough nutritional status. Influencers do the same, promoting meat-free, vegan and plant-based, saying that it’s the best for everyone, without thinking about all the young girls they influence, that without thinking jumping after cutting meat and animal products, without knowing what they are doing.

Anxiety, depression, sleep problems, burnout and low energy are becoming more common. I’m not saying it’s solely because of the above. But we know how important nutrients such as vitamins A, D and E, omega-3, iron and other minerals are for the mental health and for having energy. And do not get me wrong, I do NOT say that you can not get enough of this without eating meat and animal products, because there are good and conscious vegans and vegetarians too who probably do just fine, who have fully control over both their diet and their blood tests. And I think there is a good trend with more focus on plant-based and where the meat and food come from. I think there are many very good profiles out there that inspire in a good way, that inspire me, and that must continue with this!

But I get sad and frustrated that so much vegan and plant-based talk is spread out in SoMe without consciousness, that meat has become a disgrace, that animal food is cut out of the diet without people really having a clue what they are doing. . Girls and women, who menstruate, get pregnant, make new people and go through the toughest years the body has been through …

That’s what I’m frustrated about. And there is not much talk about it at the moment, because it is an unpopular opinion.

9 kommentarer

 1. Charlotte

  Fikk samme beskjed fra legen min da jeg var gravid i fjor. Hun ble overrasket over de gode jernverdiene mine og sa det var veldig uvanlig blant gravide. Spiste da masse leverpostei og næringsrik mat. Heia et variert kosthold!!??

  1. Maren Aasen

   Det er jo fantastisk å høre! 😀 Og trist at det blir overrasket over det..

 2. Christina

  Fikk også skryt for jernlagrene mine nå når jeg er gravid. Er vegetarianer. Det er veldig mange kjøttspisere mef jernmangel, så jeg synes det blir rart å fremme kjøtt fremfor vegetarmat i dette innlegget. Fokuset må være på å få i seg det man trenger, noe man kan fint kan klare med et vegetarkosthold. Jeg tror det er minst like mange kjøttspisere som ikke får i seg næringsstoffene de trenger, nettopp fordi de ikke spiser sunt og variert nok.

  Det kan også være greit å ha i bakhodet at grunnen til at vegetarmat «hylles og heies frem» i sosiale medier er at vi faktisk MÅ kutte ned på kjøtt hvis klimaet og jorden skal få det bedre, pluss at veldig mange dyr slipper å lide – så det handler også om noe større enn en selv 🙂

 3. Endelig! Håper du skriver flere innlegg som dette ? Kjenner ofte på frustrasjon angående dette temaet, når jeg selv er oppvokst med naturlig og ren mat. Her høster vi av naturen, fisker i havet og jakter i skog og mark. Forstår selvfølgelig at en del av kjøttforbruket må reduseres og mere grønt og alternativt må inn. Men de fleste av oss har også forbedringspotensial når det kommer til å utnytte råvarene til det fulle og ha generell respekt for maten vi spiser. Håper flere kan få opp øynene her også.

 4. Støtter deg fullt ut! Jeg hadde en periode hvor jeg spiste mye mindre animalsk, men fortsatt en del egg og kylling/fisk. Jeg spiste det jeg da regnet som optimalt, med mye planter og vegansk mat + nevte animalske produkter. Resultatet, lav energi og hjernetåke. Dette selv med helt normale blodprøver. Etter jeg tok kjøtt/lever og melkeprodukter tilbake i kostholdet har kroppen blitt som ny. Jeg mener helt oppriktig at et nær vegansk kosthold ødelagte helsen min en periode. Psyken er også mye bedre nå.

  1. Maren Aasen

   Det er nok helt klart ikke for alle i hvert fall, det er sikkert. Så bra du gjorde endringer og kjente at ting ble bedre! 😀

 5. Madeleine

  Endelig!
  Det er også en myte at man må være vegan er og vegetarianer for å redde klimaet. Industri på jordbruk er like skadelig som på kjøttproduksjon.
  Men det virkelig problemet er fossil brensel som ikke hører hjemme naturlig i karbonsyklusen.

  Heia variert mat hvor kjøtt og innmat er en del av et sunt kosthold, og god dyrevelferd er en del av å løse klimaproblemene!

  1. Maren Aasen

   Enig med deg!! <3

 6. Kristin

  Det finnes mange mennesker i Norge og i verden som ikke klarer å sette sammen sitt eget kosthold. Være seg veganere, vegtarianere eller folk som velger å spise animalsk. Nok av folk som ikke skjønner hva mat gjør med kroppen finnes det mange av.

  Det er bra å fremme et vegansk kosthold. Siden du snakker om barn så snakker du om fremtiden. Denne verden låner vi av barna våre, og det er vårt ansvar å gjøre alt vi vår makt for å etterlate den best mulig for dem og våre barnebarn. Å spise et kostold som deg gjør dessverre ikke dette.
  Jeg har vært veganer i mange år, og alltid hatt bedre verdier enn det gjennomsnittet. Men igjen, så har jeg god kunnskap om hva kroppen skal ha, og jeg spiser mat, hovedsaklig, for å gi næring til kroppen. Ikke for å *kose meg * gjevnlig. Dette lærer jeg også til barna mine, grunnen til at vi spiser. Akkurat som at vi ikke fyller en bil med juice så skal vi ikke fylle kroppen vår med dritt.

  Det er vårt ansvar som foreldre å lære barn hva som er bra for oss. ☺️
  Og i dagens samfunn med overflod av alt, dårlig dyrevern, og utgått kunnskap, er ikke det å spise animalsk bærekraftig for hverken oss selv eller kloden vår.

  Jeg heier frem meat Monday fremfor MEAT-FREE Monday. Å redusere det inntaket drastisk vil være bra for oss alle som helhet. ?

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *