STUDIETUR I NEW YORK / BUSINESS TRIP IN NEW YORK

For english, scroll down. 

Jeg tok med meg mamma og Maren nr. 2 til New York på en ukes studietur. Målet for turen var å hente inspirasjon og kunnskap til nye matprosjekter på gården. Hovedfokuset var å lære mer om kombuchaproduksjon (fermentert te – se mer om det HER og HER), og det gjorde vi!! Vi fikk også mange andre ideer mens vi var der, og med mammas interesse for islaging, gikk turen innom flere forskjellige isbarer med det samme.

Turen gav absolutt inspirasjon til mine kommende prosjekter i høst, uten at jeg skal gå mer i detalj på hva de går ut på.

IMG_0042IMG_0086 copyIMG_0087 copyIMG_0089 copyIMG_0090 copyIMG_0093 copyIMG_0094 copyIMG_0095 copyIMG_0100 copyIMG_0103 copyIMG_0108 copyIMG_0114 copyIMG_0127 copyIMG_0142 copyIMG_0158 copyIMG_0161 copyIMG_0167 copyIMG_0168 copyIMG_0173 copyIMG_1152IMG_1219IMG_1222

English

The aim of the trip was to gather inspiration and knowledge for new food project on the farm in Norway. The main focus was to learn more about kombucha production ( fermented tea – read more about that HERE and HERE ), and we certainly did!! We also got many other ideas while we were there, and with my mom’s interest in ice-cream production , we also visited several ice cream shops.

The trip definitely gave inspiration for my upcoming projects this fall, without that I’ll go into the details yet. 

 

HVORFOR REDUSERE INNTAKET AV KARBOHYDRATER? / WHY REDUCE THE INTAKE OF CARBOHYDRATES?

For english, scroll down. 

Etter at lavkarbobølgen herjet som verst, synes jeg ordet lavkarbo har blitt litt oppbrukt og gir feil signaler. Jeg mener uansett at de aller fleste har godt av å redusere inntaket av sukker og karbohydrater. Mange sier ”..jaja..men litt av alt, alt med måte, og spis variert osv…”, og det er jeg egentlig enig i, men det kommer jo helt an på utgangspunktet og kostholdet til vedkommende som sier dette! Hvis vedkommende spiser brød med syltetøy og drikker et glass juice til frokost, spiser ei skål med havregrøt og frukt til lunsj, salat med pasta + frukt til dessert til middag, og yoghurt med frokostblanding til kvelds – da er ikke dette særlig variert. Det høres kanskje veldig sunt ut, men dette er jo omtrent bare karbohydrater… hele dagen, hver dag. Ikke akkurat variert, og ikke akkurat litt av alt, eller alt med måte. Hvor blir det av proteinene og fettet i dette «sunne» kostholdet?

Når du spiser karbohydrater – enten det er snakk om godteri, potet, brød eller banan, blir det gjort om til sukker i blodet ditt. Blodsukret stiger, og det skilles ut insulin i kroppen din. Når du starter dagen med mye karbohydrater, fortsetter dagen med karbohydrater, avslutter dagen med karbohydrater, og fortsetter slik neste dag, og neste dag, i flere år… da blir kroppen til slutt veldig sliten. Den blir sliten av å konstant måtte pumpe ut insulin, og av at blodsukkeret svinger opp og ned hele tiden. Noen tåler dette godt, i maaange år, men på sikt er ikke dette noe heldig situasjon for kroppen. Andre tåler dette dårlig, og legger fort på seg, blir sliten og trøtt, dårlig humør, ukonsentrert, dårlig immunforsvar, blir ofte syk osv.

Akutt forhøyet blodsukker etter måltid har bl.a. en uheldig virkning på:

 • Nyre- og nervefunksjon
 • Netthinnen
 • Blodårene
 • Magesekk, spiserør og tolvfingertarm
 • Blodlevring
 • Karsykdom – dårlig prognose ved hjerteinfarkt og hjerneslag
 • Økt oksidativt stress

Kronisk forhøyet blodsukker øker bl.a. risikoen for:

 • Diabetes type 2
 • Hjerte- og karsykdom
 • Øker glykosylering og oksidering av LDL kolesterol. LDL-kolesterol er ikke farlig før den blir glykosylert og oksidert. Når man spiser mat som forhøyer blodsukker fører det til glykosilering, som igjen øker oksidering. Det kan føre til inflammasjon, som igjen kan føre til hjerte-karsykdom.
 • Senket insulinsensitivitet
 • Økt kolesteroldannelse
 • Økt fettlagring, hemmet fettnedbrytning
 • Økt utskillelse av adrenalin og kortisol som påfører kroppen stress, som igjen øker insulin, og gir overvekt.

Så.. selv om du ikke er FOR ”lavkarbo”, har kroppen godt av at du redusere sukker og andre karbohydrater i kostholdet. Noen enkle tips å starte med:

 • Start med å kutte ned på hvitt sukker som du finner i godterier, kaker, kjeks, yoghurt med smak, syltetøy, frokostblandinger, brus, saft, ferdigmat osv. LES bak på etiketten på alt du kjøper.
 • Kutt så ned på brød og andre kornprodukter, pasta, ris og potet.
 • Ikke overdriv fruktspisinga.
 • Spis proteiner og fett til hvert måltid! Fyll på med grønnsaker.

Kilde: foredrag med Dr. Fedon Lindberg


ENGLISH

After the low carb trend hit Norway, I feel the word «low carb» has become a little destroyed  and gives the wrong signals. Anyways, I think that it would be good for everyone to reduce the intake of sugar and carbohydrates. Many say «..yeah.. but a bit of everything, everything in moderation, and eat varied etc …»  and yes, I do agree about this, BUT this depends on the  starting point and the diet of the person who says this! If he eat bread with jam and drink a glass of juice for breakfast, eat a bowl of oatmeal and fruit for lunch, salad with pasta + fruit for dessert for dinner, and yoghurt with cereal for evening snack – this is not particularly varied. It might sound very healthy, but this is almost only carbohydrates … all day, every day. Not exactly varied, and not just a bit of everything, or everything in moderation. Where are the proteins and fat in this «healthy» diet?

When you eat carbohydrates – whether you’re talking about candy, potato, bread or banana, it is converted to sugar in your blood. The blood sugar rises, and your body secretes insulin. When you start your day with a lot of carbohydrates, continue your day with carbs, end the day with carbs, and continues to the next day, and the next day, for several years ..the body will get very tired. It gets tired of constantly having to pump out insulin, and the blood sugar constantly swings up and down. Some people tolerate this very well in many years, but in the long term this is not a good situation for the body. Other tolerate this bad, and are gaining weight quickly, being tired and sleepy, bad mood, unfocused, poor immune system, are often ill etc.

Acute elevated blood sugar after meals have an adverse effect on:

 • Kidney and nerve function
 • Retina
 • Blood vessels
 • Stomach, esophagus and duodenum
 • Blood clotting
 • Heart disease – bad prognosis with heart attack and stroke
 • Increased oxidative stress

Chronically elevated blood sugar increases the risk of:

 • Diabetes type 2
 • Cardio vascular disease
 • Increases glycosylation and oxidation of LDL cholesterol. LDL cholesterol is not dangerous before it is glycosylated and oxidized. When you eat food that raises blood sugar, it leads to glycosylation, increasing oxidation. It can cause inflammation, which can lead to cardiovascular disease.
 • Lowered insulin sensitivity
 • Increased cholesterol formation
 • Increased fat storage, and inhibited fat burning
 • Increased secretion of adrenaline and cortisol which causes the body stress, which in turn increases insulin, and leads to overweight.

So .. even if you´r not a  «low carb» enthusiast, it´s good for the body that you reduce sugar and other carbohydrates in your diet. Some simple tips to start with:

 • Start by cutting down on white sugar witch you find in sweets, cakes, biscuits, yoghurt with flavor, jam, cereals, soft drinks, juices, processed foods etc. READ on the label on everything you buy.
 • Cut then down on bread and other grains, pasta, rice and potatoes.
 • Do not overdo the fruit intake.
 • Eat proteins and fats for every meal! Fill with vegetables.
 

Source: A lecture with Dr. Fedon Lindberg

 

 

ENERGIBOMBER / RAW BALLS

For english, scroll down 

LEAH SEAs Raw balls/råballer/energibomber kan lages i mange forskjellige varianter. Her er Leahs oppskrift som blir brukt mye på surfecampen her i sommer! Mengden er «sånn ca.», da vi egentlig aldri måler nøyaktig.

 • 1 kopp knuste linfrø – du bør helst knuse de selv rett før bruk med f.eks. en elektrisk kaffekvern. Knuste linfrø er ferskavare da omega-3 fettsyrene blir utsatt for oksygen og kan lett harskne/bli ødelagt. (Om du likevel vil bruke ferdig knuste linfrø kan det kjøpes i butikk eller på helsekost.)
 • 1/2 kopp havregryn
 • 1-2 ss. honning
 • 2-3 ss. økologisk peanuttsmør
 • 1 ss. kaldpresset kokosolje
 • 1/2 kopp kokosmasse
 1. Bland alt i en skål og rør sammen med en gaffel eller håndmikser
 2. Rull til passe store kuler
 3. La stå i kjøleskapet en stund før de spises
 • En kan også bruke kakaopulver, chiafrø, dadler, sitron, kanel osv.
IMG_0975IMG_0982IMG_0961IMG_0990IMG_0962IMG_1003IMG_0992

ENGLISH

LEAH SEAs Raw balls/energy bombs can be made in many different varieties. Here is Leahs recipe that we use a lot in the surf camp this summer! The amount is «about amount,» because we never really measure.

 • 1 cup crushed flaxseed – you should preferably crush the linseeds immediately before use, with an electric coffee grinder. Crushed flaxseed is  exposed to oxygen, and the omega-3 fatty acids can easily become rancid/be destroyed. (If you still want to use pre- crushed flaxseed you can buy it in a food store or helth food shop.)
 • 1/2 cup oatmeal
 • 1-2 tablespoons honey
 • 2-3 tbsp organic peanut butter
 • 1 tbsp. cold-pressed coconut oil
 • 1/2 cup shredded coconut
 1. Put everything in a bowl and mix it with a fork or a hand mixer
 2. Make balls in wanted size
 3. Keep them in the refrigerator for a while before eating.
 • You can also use cocoa powder, chia seeds, dates, lemon, cinnamon etc .
 

HVORFOR FERMENTERT MAT OG DRIKKE? / WHY FERMENTED FOOD AND DRINKS?

For english, scroll down

Fermentering eller melkesyregjæring er en eldgammel tradisjon og metode for å konservere og oppbevare mat og drikke. Ved fermentering blir stivelsen og sukkeret i grønnsaker og frukt omdannet til organiske syrer, ved hjelp av melkesyreproduserende bakterier som finnes i små mengder på alle levende organismer. De organiske syrene er naturlige konserveringsmidler som bevarer næringsstoffer og forebygger råtning. Enzymnivået flyr til himmels, og ofte økes også innholdet av vitaminer. Et eksempel på det er sauerkraut, hvor C-vitamininnholdet tidobles ved endt fermentering. Melkesyregjæret mat hevdes å ha antibiotiske egenskaper. Fermentering gjør også matemnet lettere å fordøye ved å bryte det delvis ned i forkant av at det spises.

IMG_0076 copy

Surkål, sylteagurk, ketchup, soyasaus, tamari, vellagrede oster, viner, øl, kefir, kombucha, syltede rødbeter, bulgarsk yoghurt, syltede vinblader, rakfisk, gammelsaltet sei, svensk surstrømning, koreansk kimchi, umeboshiplommer, miso, fermentert papaya, fermentert ananas og indiske chutneys er alle eksempler på melkesyregjæret mat og drikke fra hele verden.

Skjermbilde 2015-07-30 kl. 06.53.35

Ost, rømme, kefir, yoghurt og vin er også i utgangspunktet melkesyregjæret. Vi har brukt denne konserveringsmetoden i uminnelige tider for å bevare maten og berike våre ganer. Det meste som kan kjøpes i dag, er imidlertid bare juksevarianter av den opprinnelige, helsebringende, melkesyre-gjærede skatten. De er oftest pasteurisert, og det brukes eddik, salt og sukker for å etterligne den opprinnelige melkesyregjærede smaken. Dermed er ikke de ernæringsmessige kvalitetene lenger tilstede. Den syltede agurken vi kjøper i butikken, smaker godt, men gjør ikke særlig godt. 

Skjermbilde 2015-07-30 kl. 06.53.14

VISSTE DU at 70 % av immunforsvaret ligger i mage-/tarmsystemet og at vi har flere bakterier i tarmen enn celler i hele kroppen? En god tarmflora danner dermed et viktig grunnlag for et godt immunforsvar og en god helse.

Melkesyrebakteriene forer de gode bakteriene i tarmsystemet vårt, slik at de tar over plassen til de uønskede. Ved å spise fermentert mat får vi massevis av gunstige probiotiske bakterier som hører naturlig hjemme i tarmen. Disse bakteriene gjør en vesentlig jobb ved å bidra til tarmens motstandskraft mot ytre påvirkning.

En sunn tarmflora senker PH-verdien i tarmen. Gunstige tarmbakterier stimulerer peristaltikken og produserer blant annet B- og K-vitaminer, laktase-enzymet i tillegg til flere andre enzymer, kortkjedede fettsyrer som smørsyre og propionsyre i tillegg til organiske syrer.

IMG_0100 copy kopi

Selv har jeg foreløpig satt meg mest inn kombucha, som er fermentert te. Men jeg har også smakt på mye annet fermentert mat og drikke som jeg har lyst til å begynne å lage. Har nettopp prøvd meg på kimchi, som er fermenterte grønnsaker. (Bilder og oppskrift kommer snart). Målet mitt er å kontinuerlig lage noe så jeg har nok til å få i meg litt fermentert mat og/eller drikke hver dag. Probiotika fra helsekost er veldig dyrt, så da er det fint å heller kunne lage noe selv.

Teksten og noen av bildene er hentet fra boka ”Fermentert mat og drikke – Mine favoritter” av Gry Hammer, 2012. Jeg var også på kurs hos Gry og fikk mye tips og inspirasjon. Se mer om det HER! 


ENGLISH

Fermentation or lactic fermentation is an ancient tradition and method for preserving and storing food and drink. By fermentation, the starch and sugar in vegetables and fruit are converted to organic acids by lactic acid producing bacteria witch is presented in small quantities in all living organisms. The organic acids are natural preservatives that preserve nutrients and prevents rotting. The enzyme level will increases, and often also increases content of vitamins. An example is sauerkraut, where vitamin C content tenfold by ended fermentation. Lactic acid fermented foods claimed to have antibiotic properties. Fermentation also makes food sources easier to digest by breaking it partly down.

Sauerkraut, pickles, ketchup, soy sauce, tamari, well-matured cheeses, wines, beers, kefir, kombucha, pickled beets, Bulgarian yoghurt, pickled vine leaves, fish, old salted saithe, Swedish surstrømning, Korean kimchi, umeboshiplommer, miso, fermented papaya, fermented pineapple and Indian chutneys are all examples of lactic acid fermented foods and beverages from around the world.

Cheese, sour cream, kefir, yogurt and wine are also basically lactic fermented. We have used this method of preservation in times immemorial to preserve food and enrich our palates. Most can be purchased today, however, is only fake variations of the original, healthful, lactic-fermented treasure. They are usually pasteurized and used vinegar, salt and sugar in order to emulate the original lactic acid fermented flavor. Thus, not the nutritional qualities longer present. The pickled cucumber we buy in the store, taste good, but not particularly do you good.
DID YOU KNOW that 70% of the immune system is located in the stomach / intestines and that we have more bacteria in the gut than cells in the entire body? A good intestinal flora thus forms an important foundation for a strong immune system and good health.
Lactic acid bacteria feeds the good bacteria in the intestinal system, so they take over the place of the unwanted. By eating fermented foods, we get lots of beneficial probiotic bacteria that occur naturally in the gut. These bacteria do a significant job by helping intestinal resistance to external influences.
A healthy intestinal flora lowers pH in the intestine. Beneficial intestinal bacteria stimulates peristalsis and manufactures including B- and K vitamins, lactase enzyme as well as several other enzymes, short-chain fatty acids such as butyric acid and propionic acid
well as organic acids.

I have mostly made kombucha, fermented tea. But I’ve also tasted many other fermented foods and drinks that I’d like to start creating. I´ve just made kimchi, that is fermented vegetables. (Recipe and pictures will come soon). My goal is to continuously create something so I have enough to eat/drink some fermented food or/and drink every day. Probiotics from health food shops is very expensive, so it’s nice to be able to create yourself.
The text and some of the pictures is taken from the book «Fermented foods and beverages – My Favorites» by Gry Hammer, 2012. I had a course with Gry some weeks ago, and got a lot of tips and inspiration. See more about this HERE!

 

SJOKOLADE-PEANUT-SKÅL / CHOCOLATE-PEANUT-BOWL

For english, scroll down

Oppskrift på den kremete sjokolade-peanut-frokosten jeg hadde i dag:

 • 2 dl kokosmelk
 • 1 avokado
 • 2 ss. rå kakaopulver (evt. bakekakao)
 • 1 liten frossen banan
 • 1-2 ss. økologisk peanutsmør
 • Litt honning (..hvis du vil ha den søtere)
 1. Bland alt i en smoothiemaskin eller med stavmikser.
 2. Hvis du vil ha den mer flytende kan du tilsette mer melk (kokosmlek, vanlig melk, mandelmelk…)
 3. Pynt med det du måtte ønske; peanuttsmør, avokado, nøtter osv.

English 

Recipe on the creamy chocolate-peanut-breakfast I had this morning:

 • 2 dl coconut milk
 • 1 avocado
 • 2 tablespoons raw cocoa powder (or baking cocoa)
 • 1 small frozen banana
 • 1-2 tablespoons organic peanut butter
 • A little honey ( ..if you want it sweeter )
 1. Mix everything in a smoothie machine or with a hand blender
 2. It you want it more liquid, you can add more milk ( coconut milk, regular milk, almond milk…)
 3. Top with whatever you like; peanut butter, avocados, nuts etc.
 

LASAGNE UTEN PASTA / LASAGNA WITHOUT PASTA

Bytt ut pastaen med squash, og du får en sunnere lasagne!

For english, scroll down. 

Skjermbilde 2015-07-30 kl. 07.32.19

Du trenger:

 • Kjøttdeig (ca. 150g per pers)
 • Løk, 1 stk
 • Hvitløk, 3-5 fedd
 • Sjampinjong, 5-7 stk.
 • Chili, 2-3 stk.
 • Gulrøtter, 3-5 stk.
 • Squash, 1 stk.
 • Hermetisk tomat, 2 bokser
 • Tomatpure, 1 glass
 • Honning, 2 ss.
 • Basilikum, fersk eller tørket
 • Havsalt, pepper og evt. annet ønsket krydder og urter
Skjermbilde 2015-07-30 kl. 07.38.30

Slik gjør du:

 1. Hakk opp hviløk, løk, sopp og chili. Rasp gulrøttene grovt.
 2. Bland tomatene, tomatpurreen, raspet gulrot, basilikum, salt og pepper i en kjele og kok opp. Tilsett 2 ss. honning for å stabilisere smaken.
 3. Stek kjøttdeigen og ha over i tomatsausen
 4. Stek sopp, løk, hvitløk og chili, og bland også inn i kjelen med tomatsaus og kjøtt. La det stå å småkoke i ca. 30 min for en kraftigere smak.
 5. Rasp squashen til «pastaplater» med en osthøvvel eller potetskreller
 6. Legg et lag tomatsaus og kjøttdeig i en ildfast form, og et lag med sqash oppå der. Legg annenhvert lag til du er tom, på samme måte som med pasta. Topp det hele med raspet ost. Vi brukte geitost, og det ble veldig smaksrikt og godt!
Skjermbilde 2015-07-30 kl. 07.39.35Skjermbilde 2015-07-30 kl. 07.38.48

Server meg en god salat til.

 • Vi lagde salat med salatblader, rucola, vannmelon, geitost, solsikkefrø, gresskarkjerner og pinjekjerner.
 • Som salatdressing blandet vi olivenolje, balsamikoeddik, sitron og hakket hvitløk og helte over salaten rett før servering.

Takk til Cecilie for godt kokkesamarbeid denne kvelden 😉 


English

Replace pasta with squash, and you get a healthier lasagna!

You need:

 • Ground beef (about 150g per person)
 • Onions, 1 pc. 
 • Garlic, 3-5 cloves
 • Mushroom, 5-7 pcs. 
 • Chili, 2-3 pcs.
 • Carrots, 3-5 pieces.
 • Squash, 1 pc.
 • Canned tomatoes, 2 cans
 • Tomato puree, 1 glass
 • Honey, 2 tbsp.
 • Basil, fresh or dried
 • Sea salt, pepper and any other desired spices and herbs

How you do it:

 1. Chop garlic, onions, mushrooms and chili. Rasp carrots coarsely.
 2. Mix the tomatoes, tomato puree, grated carrot, basil, salt and pepper in a saucepan and boil. Add 2 tbsp. honey to stabilize flavor.
 3. Cook ground beef and add it to the tomato sauce
 4. Fry mushrooms, onion, garlic and chilli and mix into the pan with the tomato sauce and meat. Leave it to simmer for about 30 min for a stronger flavor.
 5. Rasp squash like «pasta plates» with a potato peeler. Place a layer of tomato sauce and grounded beef in a ovenproof dish, and a layer of sqash on the top. Add another layer of each of them, and keep going till it`s empty, in the same way you do with the pasta. Top it with grated cheese. We used goat cheese, and it was very tasty! 

Server with a good salad.

 • We made salad with lettuce, rucola, watermelon, goat cheese, sunflower seeds, pumpkin seeds and pine nuts.
 • As salad dressing we mixed oliv oil, balsamic vinegar, lemon and chopped garlic, and pour over the salad just before serving.

Thnk you Cecilie for good cooking cooperation this evening 😉 

 
 

HVORDAN JEG KAN HJELPE DEG / HOW I CAN HELP YOU

For english, scroll down

ERNÆRINGSTERAPI

Jeg kan hjelpe til med kosthold- og livsstilsendringer! ..hva går det egentlig ut på??

Hvem kan jeg hjelpe? 

Stort sett alle! Jeg har for eksempel hatt klienter som jeg har hjulpet med fordøyelsesproblemer, vektproblemer, stoffskifteproblemer, kosthold under graviditet, eller bare for sikre god nok næringssatus.

Hvordan foregår det? 

 1. Ta kontakt med meg via mail: meaasen@gmail.com, eller Facebook
 2. Jeg sender deg et spørreskjema som du fyller ut og sender tilbake til meg. Hvis du vil (anbefales) får du også en liste over blodprøver du kan ta hos fastlegen. Du sender prøveresultatene til meg for analyse.
 3. Vi tar ca en times samtale på Skype (eller bare via mail om du heller ønsker det), for å gå gjennom spørreskjemaet, ønsker, mål og spesielle behov. Går også gjennom blodprøvene om du har tatt de for å se om det er noe mangler. Med utgangspunkt i ditt nåværende kosthold kommer vi sammen fram til konkrete endringer som er overkommelige for deg.
 4. Jeg sender deg et oppleg som er tilrettelagt dine behov og ønsker, med tips, oppskrifter og eksempel på dagsmenyer.
 5. Vi avtaler evt. time for oppfølging om du ønsker det.

English

NUTRITION THERAPY

I can help with diet and lifestyle changes! ..how does it really work?

Who can I help?

Mostly everyone! I have for example helped clients with digestive problems, weight problems, thyroid problems, diet during pregnancy, sports nutrition or just to ensure good nutritional status.

How does it work?

 1. Contact me via email: meaasen@gmail.com or Facebook
 2. I send you a questionnaire that you fill out and send back to me. If you want to (recommended), you also get a list of blood tests you can take to the doctor. You send the test results back to me for analysis.
 3. We have about an hour conversation on Skype (or just via email if you rather want that) , to go through the questionnaire, your desires, goals and special needs. We also go through the blood tests to see if there is any lack in nutrients. Based on your current diet, we together agree on changes that are affordable for you.
 4. I send you a plan based on what we agreed to, with tips, recipes and examples of daily menus.
 5. We make an agreement on a follow-up appointments if necessary and wanted.
 

TAVIRA OG MARKED / TAVIRA AND MARKET

For english, scroll down.

Vi har en uke ferie, og nyter et par dager i Tavira (med hetebølge fra Afrika), før vi reiser videre til Lisboa, og surfekonkurransen i Sintra. Jeg elsker hvordan man hver morgen i Portugal kan gå på marked å kjøpe ferske grønnsaker, frukt, fisk, kjøtt, ost, honning, nøtter og salt fra lokale bønder og produsenter! Savner dette i Norge! Nå kommer det jo mer og mer mathaller rundt om i landet, men tilgjengeligheten og utvalget er fortsatt ikke den samme som i Portugal.

IMG_0036 copyIMG_0041IMG_0042IMG_0046IMG_0048IMG_0050IMG_0052IMG_0053IMG_0054IMG_0056IMG_0057IMG_0058IMG_0059IMG_0060IMG_0061IMG_0063IMG_0064IMG_0065IMG_0066

Synes alltid det er like fasinerende å se saltet som blir til i Tavira. Mineralbombe!!


English 

We have a week vacation, and are enjoying a few days in Tavira (with heat wave from Africa), before traveling on to Lisbon, and the surf contest in Sintra . I love how you every morning in Portugal can go to the market to buy fresh vegetables, fruits , fish, meat , cheese, honey , nuts and salt from local farmers and producers! Missing this in Norway! Now it comes more and more food halls around in the country, but availability and selection is still not the same as in Portugal. 

I always find it fascinating to see the salt that is made from Tavira. Mineral Bomb!!

 

KYLLINGGRYTE OG BRETTMALING / CHICKEN CASSEROLE AND BOARD PAINTING

For english, scroll down 

Vi jobber på stranda hele dagen, og da er det supert at Luca er så glad i å lage god mat som vi kan spise der! Her hadde han lagd en lettvint og god kyllinggryte.

Vi malte også et nytt surfebrett som Luca kan bruke i konkurransen neste helg.

OPPSKRIFT – KYLLINGGRYTE

 • Løk
 • Hvitløk
 • Ingefær
 • Kokosmelk
 • Olje
 • Hel kylling
 • Piri piri / chili
 • Karri
 • Havsalt
 • Pepper
 • Brokkoli
 • Squash
 1. Stek løk, hvitløk, ingefær og chili i en gryte med olje
 2. Ha i kokosmelk (og evt. litt vann), hel kylling (delt opp i biter) og krydder
 3. Kok i ca. 40 min til kyllingen er gjennomkokt og mør
 4. Ha i Brokkoli og squash de siste 5-10 minuttene og la det også småkoke

Kan spises som det er, eller med litt quinoa eller villris som tilbehør.

IMG_0005 copyIMG_0016 copyIMG_0023 copyIMG_0024 copyIMG_0027 copy

English 

We are working on the beach all day, so it`s super that Luca is so glad to make good food that we can bring! Here he made an easy and good chicken casserole.

We also painted a new surfboard for Luca, that he can use in the competition next weekend.

RECIPE – CHICKEN CASSEROLE

 • Onions
 • Garlic
 • Ginger
 • Coconut milk
 • Oil
 • Whole chicken
 • Piri piri / chili
 • Curry
 • Sea salt
 • Pepper
 • Broccoli
 • Squash
 1. Fry onions, garlic, ginger and chili in a pan with oil
 2. Add coconut milk (and maybe a little water), whole chicken (divided into pieces) and spices
 3. Boil for about 40 min until chicken is cooked and tender
 4. Add broccoli and squash the last 5-10 minutes and let it simmer also.

Can be eaten as it is, or with some quinoa or wild rice on the side.