MONDAY MORNING POWER

IMG_0046IMG_0057mat IMG_0063IMG_0064

Hadde ikke mye tid til overs i dag, men rakk en halvtimes bakke-/trappeintervall i St.hanshaugen parken, og i en trapp like ved.. bare for å få hjertepumpa til å gå litt før jeg skulle stå inne på jobb resten av dagen. Bruker en app som heter Wahoo Fitness. Jeg kobler pulsbeltet til appen på iPhone, via bluetooth. Slik ser jeg tid, kilometer, gjennomsnittlig puls, makspuls, kalorier osv. En kan stille inn for løping, tredemølle, sykkel ute og inne. Sweet.. så slipper jeg pulsklokka i tillegg. Har jo uansett med meg iPhone for musikk 🙂


Did not have much time today, but managed a half hour hill/stair interval in the park, just to get the  heart pumping before work. I use an app called Wahoo Fitness, where I can connect the transmitter to the iPhone via bluetooth. Then I can see the time, kilometers, average heart rate, maximum heart rate, calories, etc. You can set for running, treadmill, bike inside and outside. Sweet .. so I do not have to use the pulse clock as well. I bring my iPhone with me for music anyways 🙂

 

HOME SWEET HOME

marenogsigurbjørgGrønn matcha kokoslatte / green matcha coconut latte

Grønn matcha kokoslatte / green matcha coconut latte

Businessmøte med pappa / business meeting with my dad

Businessmøte med pappa / business Meeting with my dad

Mammas urter

IMG_0021

IMG_0020

Ferskfiska krabbe, surdeigsbrød og fermenterte grønnsaker / fresh crab, sourdough bread and fermented vegetables

Fersk krabbe, surdeigsbrød og fermenterte grønnsaker /

fresh crab, sourdough bread and fermented vegetables 

IMG_0038

Balto og Dio 

Alltid godt å komme hjem på gården i Trøndelag. Jeg har vært her i helga og fått en god dose næringsrik heimlaga mat, inspirasjon til nye prosjekter, hjelp til regnskap og videre jobbing med firmaet, truffet venninner og til og med fått litt trøndersol! (…lite tid til eksamenslesing..ups).


It`s always nice to come home to the farm. I have been here this weekend, and got a good dose of healthy homemade food, inspiration for new projects, help with accounting and further job with my company, met girlfriends and even got a little sunshine! (… not much time for exam reading..ups).

 

Diabetes: fat vs. karbs…

Enig med Fedon.. Hvordan skal vi drepe kolesterolmyten? På tide å jobbe med å redusere karbohydrater, stress og alkohol som er synderne, i stedet for å bruke mer tid og krefter på å bekjempe mettet fett! Det hadde vært fett det 🙂

karbs

http://www.dagensmedisin.no/debatt/oker-mettet-fett-risiko-for-type-2-diabetes/

Utdrag fra artikkelen:

«…den enkle forklaringen vært at mettet fett øker blodkolesterolet, som igjen statistisk er forbundet med økt risiko for HKS. Den tilsynelatende logiske slutningen har vært at mettet fett dermed også øker risikoen for HKS. Denne «vedtatte» sannheten har medvirket til en formidabel kostendring. Ut med smør, inn med margariner og billige raffinerte oljer fra for eksempel soya, solsikke og mais – og ikke minst raffinerte kornprodukter, hvitt mel og sukker»

«SEIGLIVEDE MYTER. Konklusjon fra forskning som har undersøkt om mettet fett faktisk øker risiko for HKS, og ikke bare blodkolesterolet, har overraskende ikke kunnet vise verken økt eller redusert risiko (1, 2, 3). Spesielt meieriprodukter, også de fete variantene, ser ut til å redusere noe av risikoen (4,5,6) – alt dette uavhengig av blodkolesterolet, som for øvrig kan økes av en lang rekke andre årsaker som eksempelvis røyking, stress eller for lite søvn. Risikoen for HKS kan til og med økes av uheldig inneklima (7). Ikke alt som øker blodkolesterolet, øker også risikoen for HKS, og normalt kolesterol utelukker ikke at man kan få HKS»

«SYNDEREN. Raske karbohydrater og alkohol er synderen, ikke mettet fett»

«Vår lever produserer de tre mettede fettsyrene som øker risikoen, når vi spiser for mye karbohydrat eller inntar mye alkohol (de novo lipogenese), ikke når vi spiser mat med mye mettet fett. Personene i studien som hadde det største forbruket av poteter, sukkerholdig brus, margarin og alkohol, hadde også mest av disse uheldige fettsyrene i blodet. De som hadde et høyere inntak av frukt og grønt, nøtter og frø, smør, ost, yoghurt, helmelk og meieriprodukter generelt, hadde også mest av de andre seks mettede fettsyrene i kroppen, som var forbundet med lavere risiko for diabetes.»


An article about how we sould start working on reducing carbohydrates, stress and alcohol, who the are sinners  for cardiovascular disease and diabetes, rather than spending more time and effort to fighting saturated fat!

http://www.dagensmedisin.no/debatt/oker-mettet-fett-risiko-for-type-2-diabetes/

«..Our liver produces the three saturated fatty acids that increase the risk, when we eat too much carbohydrate or consume lots of alcohol (de novo lipogenesis), not when we eat food high in saturated fat. The people in the study who had the largest consumption of potatoes, sugary soft drinks, margarine and alcohol, also had most of these unfortunate fatty acids in the blood. Those who had a higher intake of fruit and vegetables, nuts and seeds, butter, cheese, yogurt, milk and dairy products in generalalso had most of the other six saturated fatty acids in the body, which was associated with lower risk of diabetes. «

Use google translate to read more of the text.

 
 

MAGESYRE / STOMAC ACID

Sliter du med halsbrann, sure oppstøt, forstoppelse, kvalme, diare, oppblåsthet, gass osv. ?

mage

Magesyre!
Visste du at årsaken til halsbrann ofte er for LITE magesyre, og IKKE for MYE? Vil det ikke da være forferdelig dumt å kjøre på med søyrenøytraliserende/hemmende da? Jo, det tro jeg..

Lukkemuskelen mellom magesekken og spiserøret er avhengig av syre for å få ordentlig kraft. Altså, hvis det er for lite magesyre , lukkes den ikke skikkelig! Hormonet gastrin, som er hormonet som stimulerer magesyre, og sur pH i magen fører til at lukkemuskelen lukker seg som den skal. Vi trenger også magesyre for at maten skal bli skikkelig fordøyd, og ikke skape oppblåsthet, forstoppelse, diare, gass, næringsmangler osv. Syrenøytraliserende o.l. vil i beste fall bedre en akutt situasjon, men kan gjøre store skader på sikt!

 

B12 mangel?

Da har du mest sannsynlig lite magesyre (så lenge det ikke er snakk om crohns o.l. der man har fjernet deler av tynntarm). Magesyre er nødvendig for å produsere intrinsisk faktor, som igjen er nødvendig for opptak av B12. Det skal omtrent ikke være mulig å få B12 mangel hvis man har nok magesyre, en god fordøyelse og spiser animalsk mat. Vi trenger så lite B12, og kroppen er veldig flink til å ta vare på lagrene.

Redd for matvareinfeksjon på reise?

Ta magesyretabletter til hvert måltid + probiotika på kvelden! Magesyren steriliserer maten i magen og dreper de fleste bakterier. Probiotika sørger for gode tarmbakterier.

 

For mye karbohydrater?

Magesyre stimuleres av bl.a. histamin, som er avhengig av sekundær budbringer cAMP. cAMP hemmes av.. wait for it… INSULIN!! Det betyr at mye sukker og karbohydrater = mye insulin = lite magesyre = halsbrann, sure oppstøt, fordøyelsesproblemer, mangel på næringsstoffer, intoleranser og en rekke andre sykdommer og plager.

Hva kan vi gjøre?

 • Ta en kur med magesyretabletter og magesyrestimulerende bitre urter for å få i gang produksjonen
 • Spis mer proteiner og fett av god kvalitet, og mindre karbohydrater og fett av dårlig kvalitet
 • Redusere inntak og bruk av kaffe, alkohol, sjokolade og røyk da disse hemmer lukkemuskelen (ikke rart mange sliter med sure oppstøt etter å ha vært i selskap med kaffe, kaker, alkohol og røyk?)
 • Drikke mindre til måltidet – det nøytraliserer magesyra. Drikk heller godt mellom måltider.

 ..Når vi forstår dette, kan vi begynne å skjønne hvordan det kan gå hvis vi bruker syrenøytraliserende o.l. over tid. Vi trenger selfølgelig magesyre for å fordøye maten!

Ta kontakt for mer konkret hjelp.

http://www.kk.no/allers/gode-tips-til-fordøyelsen-32554

https://tunmed.wordpress.com/2009/10/21/magesyre-–-har-vi-ikke-alle-for-mye/


Are you struggling with heartburn, acid reflux, constipation, nausea, diarrhea, bloating, gas, etc.?

Stomach acid!
Did you know that heartburn is often caused by too LITTLE stomach acid, and NOT too MUCH? Wouldn’t it be stupid to take antacids/acid-blocking? I believe so..

The sphincter muscle between the stomach and esophagus relies on acid to get the proper effect. So actually, if there is too little stomach acid, it´s not closing properly! The hormone gastrin, which is the hormone that stimulates gastric acid, and acidic pH in the stomach makes  the sphincter closes properly. We also need stomach acid for the food to be properly digested and not cause bloating, constipation, diarrhea, gas, nutrient deficiencies etc. Antacid etc. might  improve an emergency, but can do major damage in the long term!

Afraid of food infection when traveling?
Take stomach acid tablets with each meal + probiotics at night! Stomach acid sterilizes the food in the stomach and kills most bacteria. Probiotics ensure good intestinal bacteria.
B12 deficiency?
Then you most likely have little stomach acid. Gastric acid is needed to produce intrinsic factor, which is necessary for receiving the B12. It will hardly be possible to get B12 deficiency (if you don´t have crohns) if one has enough acid secretion, a good digestion and eating animal foods. We need so little of B12, and the body is very good at taking care of the bearings.
Too much carbohydrate?
Stomach acid is stimulated by, among others histamine, which depend on the secondary messenger cAMP. cAMP is inhibited by…waaait for it…. INSULIN !! Meaning too much sugar and carbohydrates = too much insulin = low stomach acid = heartburn, indigestion, lack of nutrients, intolerances and a number of other diseases and problems.

What can we do?
• Take a cure of stomach acid tablets and gastric stimulant bitter herbs to get into production
• Eat more protein and fat of good quality, and less carbohydrate, and poor quality fats
• Reduce intake of coffee, alcohol and chocolate as these inhibit sphincter
• Drink less with the meal – it neutralizes the stomach acid. Drink rather well between meals.
Please contact me for more specific help!

http://www.kk.no/allers/gode-tips-til-fordøyelsen-32554

https://tunmed.wordpress.com/2009/10/21/magesyre-–-har-vi-ikke-alle-for-mye/

 

Green Smoothie

Her brukte jeg frossen banan, avokado, spinat, kiwi, hemp proteinpulver og vann. Men du kan bruke det grønne du vil! Eple, seleri, agurk, grønnkål, chiafrø osv… og mikse det med vann, kokosmelk, kokosvann eller juice.

GoGreen!


I used frozen banana, avocado, spinach, kiwi, hemp protein powder and water this time.. but you can use whatever green you got! Apple,celery, cucumber, kale, chia seeds etc… and mix it with water, coconut milk, coconut water or juice.

GoGreen!

 

Salat med mango og laks

En sommerfavoritt!!

Salmalaks ♦ Mango ♦ Avokado ♦ Granateple ♦ Koriander ♦ Lime ♦ Balsamiko ♦ Havsalt


A summer favourite!! 

Salmon sashimi ♦ Mango ♦ Avocado ♦ Pomgranade ♦ Coriander ♦ Lime Balsamic ♦ Sea salt 

 

Bakke (trappe) intervaller / hill (stairs) running

3FullSizeRenderIMG_9509

Oppvarming: 15 min jogging

10-15 bakkeintervaller: finn en bakke eller en trapp som er passe lang og bratt. Spring opp så fort du klarer (30-60sek), og jogg rolig ned igjen. Gjenta dette 10-15 ganger. Legg evt. inn en 2 min. pause halvveis i økten.  

15 min rolig nedjogging

FERDIG!

(I samarbeid med personlig trener Chris André Bernardino)


Warm up: 15 minutes jogging

Intervals: find a hill or some long stairs, and run up as fast as you can (about 30-60 sec.) and jog down again. Repeat 10-15 times. Take a 2 minute break half way throught if you feel like it.

Cool down: 15 minutes jogging.

DONE!

(In cooperation with personal trainer Chris André Bernardino)

 

Go coconut!

Skjermbilde 2015-05-22 kl. 22.37.51

Kokosfett kan være godt for:

 • Hjernefunksjon
 • Energi til hjerneceller
 • Blodtrykk
 • Kolesterol
 • Hormonbalanse
 • Fettforbrenning

Ler mer om helsefordelen med kokosfett, og hvorfor det snakkes negativt om det i media for tiden her:

Berit Nordstrand:
http://beritnordstrand.no/kokosfett-kan/

Hippocrates Helse:
http://www.hippocrates.no/er-kokosolje-farlig-fett/


Coconut fat can be good for:

 •  Brain function and memory
 • Energy for brain cells
 • Blood pressure
 • Cholesterol
 • Balance hormones
 • Fat burn

Gotta love them COCONUTS!

 

Raw sjokoladekake OG sjokolademousse / Raw chocolate cake AND chocolate mousse

Jeg mikset sammen to oppskrifter: rå-sjokoladekake og sjokolademousse. De kan spises hver for seg… ELLER sammen!! Jeg endte opp med å smøre moussen oppå kaken, og det ble en himmelsk 3-lags-sjokoladekake full av næringsstoffer!!

Raw1Raw2

Lag 1 – kakebunnen:

 • 5 dl hasselnøtter
 • 7 myke dadler (innvandringsbutikk)
 • 2 ss rå kakao
 • 1 ts salt

Ha nøttene og de andre ingrediensene i en matprosessor og blend til en klebrig masse. Fordel og trykk nøttebunn ned i en springform 22 cm i diameter.

Lag 2 – sjokoladeglasuren:

 • ca 300 g cashew (innvandringsbutikk)
 • 4 ss rå kakao/vanlig kakaopulver
 • 3/4 dl- saften av 1 appelsin
 • 1-2 ts salt
 • 1- 1 1/2 dl agave, lønnesirup eller honning

Blendes på høyhastighet til du får en fin og myk konsistens.

Smak til. Blir glasuren tørr så tilsett litt vann.

 

 Lag 3 – moussen:

 • 2 myke avokado
 • 2 ss rå kakao/bakekakao
 • 2-4 ss honning

Bland med stavmikser. Ferdig!

Kaken og moussen kan spises med en gang, hver for seg, eller sammen (moussen som glassur på kaken)!!  …men jeg anbefaler å la kaken stå i kjøleskap i 1-2 døgn, da smaken og konsistensen blir bedre!


I mixed a recepie of chocolate cake with a recipe of chocolate mousse…. and got heaven …packed with nutrients!!

Layer 1 – the cake bottom:

5 dl hazelnuts
7 dates
2 tablespoons cacao powder
1 teaspoon sea salt

Mix it all in a food processor and blend into a sticky mass. Spread and press the nut base into a round cake tin (22cm)

Layer 2

300 g cashew nuts
4 tablespoons cocoa powder
3/4 dl juice from 1 orange
1/2 teaspoon sea salt
1-4 tablespoons honey/agave

Mix in a food processor until you get a smooth texture. Add water if it´s too dry.

This cake you can eat right away, but I´ll recomand you to keep it in the fridge for 1-2 days first, because the texture and taste gets better!

Layer 3 – the chocolate mousse

2 soft avocado
2 tablespoons (raw) cocoa powder
4 ss honey (I replaced some of it with stevia drops)

Mix with a little blender.

This mousse you can eat just like it is.. OR you can put it on top of the cake!!! Yes please!